BIỂU MẪU TÀI LIỆU

03 cách đăng ký mã số thuế cá nhân 2021

03 CÁCH ĐĂNG KÝ MÃ SỐ THUẾ CÁ NHÂN 2021

Người nộp thuế chưa có mã số thuế phải đăng ký mã số thuế cá nhân với cơ quan thuế hoặc ủy quyền cho kế toán nơi mình làm việc đăg ký thay theo khoản 3 Điều 33 Luật Quản lý thuế 2019.

Trước khi đăng ký mã số thuế (MST) người lao động nên tra cứu mã số thuế cá nhân trước khi đăng ký. Có không ít trường hợp dù chưa đăng ký nhưng đã có mã số thuế.

03 CÁCH ĐĂNG KÝ MÃ SỐ THUẾ CÁ NHÂN 2021.png

Xem thêm: Ứng dụng AI hỗ trợ người nộp thuế quản lý rủi ro

Cách tra cứu mã số thuế cá nhân

Bước 1: Truy cập vào trang web Mã số thuế: https://masothue.vn/ hoặc truy cập vào link: http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstcn.jsp

Bước 2: Nhập số CMND/CCCD

Bước 3: Nhận kết quả. 

Nếu chưa có MST cá nhân thì  thực hiện đăng ký MST như sau:

1. Đăng ký thông qua nơi chi trả thu nhập

Nơi nộp hồ sơ đăng ký thuế : Doanh nghiệp, công ty, hợp tác xã, cơ quan, đơn vị,…

Hồ sơ đăng ký thuế của cá nhân gồm:

- Văn bản ủy quyền;

- Bản sao CCCD/CMND (còn hiệu lực); bản sao Hộ (chiếu còn hiệu lực) đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài.

Các bước thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ cho cơ quan chi trả thu nhập

Bước 2: Cơ quan chi trả thu nhập nhận hồ sơ và gửi cơ quan thuế

Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp thông tin đăng ký thuế của cá nhân vào tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05-ĐK-TH-TCT gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ quan chi trả thu nhập.

Bước 3: Cấp mã số thuế.

2. Đăng ký mã số thuế cá nhân theo phương thức online

Bước 1: Truy cập theo địa chỉ https://thuedientu.gdt.gov.vn/

Bước 2: Đăng nhập vào hệ thống

Đăng ký mã số thuế cho nhân viên của công ty, kế toán nhấn chọn ô “Doanh nghiệp”.

Sau đó, hệ thống sẽ hiển thị giao diện “Đăng nhập hệ thống”, kế toán chỉ cần điền đầy đủ “Tên đăng nhập”, “Mật khẩu” và chọn “Đối tượng” là “Người nộp thuế”.

Bước 3: Chọn chức năng “Đăng ký thuế”

Chọn “Đăng ký thuế” => “Đăng ký mới thay đổi thông tin của cá nhân qua CQT” => chọn hồ sơ “05-ĐK-TH-TCT”.

dang-ky-thue_B3.webp

Xem thêm: Tại sao Doanh nghiệp nên bắt đầu hành trình chuyển đổi số?

Bước 4: Điền thông tin tờ khai và nộp

- Tiến hành kê khai trực tuyến.

- Nhập chính xác thông tin của nhân viên cần đăng ký mã số thuế cá nhân theo đúng như CMND/CCCD tại bảng kê khai. Nếu muốn làm đăng ký cho hai người trở lên, kế toán nhấn vào ô “Thêm dòng”.

- Điền “Ngày ký” và điền tên người đại diện theo điều lệ vào mục “Người đại diện pháp luật”.

- Bấm ô “Hoàn thành kê khai” và “Nộp hồ sơ đăng ký thuế”.

- Kiểm tra kết quả tại “Tra cứu hồ sơ” (sau khoảng 20 phút).

dang-ky-ma-so-thue_B4.webp

Xem thêm: Các biểu mẫu về quản lý thuế áp dụng từ ngày 01/08/2021

3. Cá nhân tự đăng ký trực tiếp tại cơ quan thuế

Căn cứ điểm b khoản 9 Điều 7 Thông tư 105/2020/TT-BTC, cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân không qua cơ quan chi trả thu nhập hoặc không ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế thì người nộp thuế nộp hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế như sau:

- Tại Cục Thuế nơi cá nhân làm việc đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam chi trả nhưng tổ chức này chưa thực hiện khấu trừ thuế.

Hồ sơ đăng ký thuế gồm:

+ Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05-ĐK-TCT;

+ Bản sao Thẻ CCCD/CMND (còn hiệu lực); bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài.

- Tại Cục Thuế nơi phát sinh công việc tại Việt Nam đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức, cá nhân trả từ nước ngoài.

Hồ sơ đăng ký thuế gồm:

+ Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05-ĐK-TCT;

+ Bản sao Thẻ CCCD/CMND (còn hiệu lực); bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài.

+ Bản sao văn bản bổ nhiệm của tổ chức sử dụng lao động trong trường hợp cá nhân người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân được cử sang Việt Nam làm việc nhưng nhận thu nhập tại nước ngoài.

03 CÁCH ĐĂNG KÝ MÃ SỐ THUẾ CÁ NHÂN 2021 (1).png

Xem thêm: Ưu đãi thuế suất thuế TNDN năm 2021

- Tại Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực nơi cá nhân có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước đối với cá nhân đăng ký thuế thông qua hồ sơ khai thuế (cá nhân có nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chưa có mã số thuế; cá nhân có hoạt động chuyển nhượng bất động sản chưa có mã số thuế; cá nhân có phát sinh nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thu phát sinh không thường xuyên gồm: Lệ phí trước bạ, chuyển nhượng vốn và các khoản thu phát sinh không thường xuyên khác chưa có mã số thuế).

Hồ sơ đăng ký thuế lần đầu là hồ sơ khai thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Trường hợp hồ sơ khai thuế chưa có bản sao các giấy tờ còn hiệu lực của cá nhân (bao gồm: Thẻ CCCD hoặc CMND đối với cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam; Hộ chiếu đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài) thì người nộp thuế phải gửi kèm một trong các loại giấy tờ này cùng với hồ sơ khai thuế.

Trường hợp cơ quan thuế và cơ quan quản lý nhà nước đã thực hiện liên thông thì cơ quan thuế căn cứ vào phiếu chuyển thông tin của cơ quan quản lý nhà nước gửi đến nếu không có hồ sơ khai thuế.

- Tại Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú) đối với những trường hợp khác.

Hồ sơ đăng ký thuế gồm:

+ Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05-ĐK-TCT;

+ Bản sao CCCD hoặc bản sao CMND còn hiệu lực đối với cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam; bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế lần đầu, cơ quan thuế sẽ cấp mã số thuế cho người đăng ký.

Theo nguồn Luật Việt Nam

TẢI TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ MẪU SỐ 05-ĐK-TCT

 

Bài viết tham khảo: