TIN TỨC TỪ LẠC VIỆT

Phần mềm quản trị doanh nghiệp SureERP - Phân hệ Giá thành

Phần mềm quản trị doanh nghiệp SureERP - Phân hệ Giá thành

Phân hệ Giá thành giúp doanh nghiệp nhìn “sâu” vào các yếu tố cấu thành nên giá thành sản phẩm, từ đó đưa ra các chiến lược về cắt giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm, tăng lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.​​

Xem thêm
Phân hệ Nhân sự - Tiền lương

Phân hệ Nhân sự - Tiền lương

Phân hệ Nhân sự - Tiền lương của phần mềm quản trị doanh nghiệp SureERP​ giúp quản trị toàn diện, hiệu quả nguồn nhân lực của doanh nghiệp.

Xem thêm