Tính năng nổi bật

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH

Là hệ thống phát triển cung cấp thông tin nhiều chiều, đào sâu từ tổng hợp đến chi tiết, trực quan, mọi lúc, mọi nơi. Giúp lãnh đạo doanh nghiệp nắm bắt thông tin kịp thời, hỗ trợ tối đa cho công tác ra quyêt định và điều hành doanh nghiệp hiệu quả, giảm hao phí nguồn lực và chi phí hành chính liên quan công tác báo cáo

lợi ích:

ü  Cung cấp báo cáo dưới dạng biểu đồ, trực quan, cô động.

ü  Cung cấp thông tin đa nhiều chiều, đào sâu từ tổng hợp đến chi tiết.

ü  Người dùng có thể tự tạo báo cáo, biểu đồ theo ý muốn một cách dễ dàng dựa trên “kho” dữ liệu sẵn có của SureERP.

ü  Tận dụng được kho báo cáo sẵn có trong SureERP, giúp người dùng học hỏi kinh nghiệm từ các doanh nghiệp cùng nghành, cùng lĩnh vực.

ü  Truy xuất dữ liệu theo thời gian thực (real-time)

ERP-Dashboard.png

Khả năng tự tạo báo cáo & phân tích số liệu.

SureERP BI cung cấp sẵn kho dữ liệu theo từng loại nghiệp vụ (cube) : bán hàng, chi phí, sản xuất, tồn kho, tài chính, CRM…. Cho phép người dùng có thể tự tạo báo cáo bằng nhiều hình thức khác nhau: vẽ biểu đồ, xây dựng các chỉ số, tạo bảng dữ liệu, hoặc kết xuất dữ liệu ra pivot table của Excel để mô phỏng dữ liệu  bằng thao tác kéo-thả đơn giản.

Khả năng đào sâu số liệu

Tính năng “drill-down” dữ liệu từ tổng hợp đến chi tiết, giúp người dùng kiểm tra nhanh dữ liệu, đào sâu thông tin một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Phân quyền chặt chẽ

Mỗi biểu đồ, báo cáo đều được phân quyền chi tiết đến từng người dùng và từng vai trò chức năng. Ngoài ra, dữ liệu chi tiết cũng được phân quyền đến trường (columns) và đến vùng dữ liệu (records).

Kho báo cáo, biểu đồ đa dạng

Tích luỹ kinh nghiệm từ nhiều khách hàng trong nhiều lĩnh vực, SureERP BI cung cấp sẵn hơn 100 biểu đồ chuẩn cho các vùng qui trình khác nhau, để doanh nghiệp có thể tham khảo, lựa chọn và áp dụng ngay vào công tác điều hành của mình.


ERP Dashboard-Model.png