Tính năng nổi bật

QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Phân hệ Quản lý sản xuất thuộc Phần mềm Lạc Việt SureERP tối ưu hoá công tác lập kế hoạch và quản lý sản xuất với các tiện ích vượt trội như sau:

 • Phân hệ Quản lý sản xuất​​ sử dụng kỹ thuật lập kế hoạch: backward & forward hay finity & unfinity... cho phép người dùng thực hiện công việc lập và điều chỉnh kế hoạch sản xuất nhanh chóng, tiện lợi, dễ dàng bằng thao tác kéo thả trên sơ đồ Gantt Chart.
 • Phân hệ Quản lý sản xuất hỗ trợ Định mức nguyên phụ liệu (Bill of materials) đa phương thức (cho từng sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm) theo ngày hiệu lực và các phiên bản (version) của mỗi định mức. Với mỗi sản phẩm, hệ thống hỗ trợ nhiểu loại định mức theo khách hàng (để báo giá), theo sản xuất (để tính nguyên phụ liệu thực tế), theo gia công (đễ tính nguyên phụ liệu cần xuất đi gia công), theo hải quan (để quyết toán nguyên phụ liệu đối với các đơn hàng gia công nước ngoài)... theo các nguyên tắc phối để phối nguyên phụ liệu theo màu, theo size của thành phẩm, giúp giảm thiểu việc phải khai báo nhiều định mức cho từng màu, từng size của một sản phẩm. Bên cạnh đó hệ thống hỗ trợ thiết lập định mức cho bao bì đóng gói dựa trên qui cách đóng gói của khách hàng (packing list) thay vì dựa trên số lượng sản phẩm, thiết lập nguyên liệu thay thế và nguyên tắc thay thế cho từng nguyên phụ liệu giúp cho quá trình hoạt động sản xuất được quản trị liên tục, không gián đoạn, đảm bảo đơn hàng thực hiện đúng hạn, đúng chất lượng.
 • Phân hệ Quản lý sản xuất cho phép nhân viên phòng kế hoạch mô tả các kịch bản lập kế hoạch và quản lý sản xuất: tăng, giảm ca; thêm, xóa chuyền hay quyết định gia công ngoài… để trả lời ngay câu hỏi: "Công ty có đủ năng lực để tiếp nhận đơn hàng mới hay không?"
 • Phân hệ Quản lý sản xuất cho phép ghi nhận kết quả của toàn bộ quá trình sản xuất: tính toán nhanh nhu cầu nguyên phụ liệu của từng lệnh sản xuất , kiểm soát chặt chẽ tính sẵn sàng và tình hình sử dụng của từng nguyên phụ liệu, theo dõi và giám sát hoạt động sản suất của từng đơn hàng chi tiết đến từng công đoạn, ghi nhận thời gian và lý do ngừng máy (downtime & break codes), giúp đánh giá chính xác năng suất, hiệu quả (OEE) đến từng công đoạn, từng máy, từng nhân viên. từng máy, từng chuyền và cả nhà máy.

MannufacturingMngt.png

Sơ đồ các chức năng chính trong Quản trị sản xuất của sureERP

CostingManagement.png

 • Phân hệ Quản lý sản xuất​ của SureERP tích hợp hoàn toàn với các phân hệ khác như: kho, bán hàng, mua hàng, nhân sự… cho phép trao đổi thông tin kịp thời, chính xác giữa các bộ phận, làm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.​
 • Phân hệ Quản lý sản xuất​ của SureERP cung cấp hệ thống báo cáo đa dạng giúp cho công tác Quản trị sản xuất tại doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi:
  • Kế hoạch sản xuất chi tiết.
  • Kế hoạch sản xuất tổng hợp.
  • Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất.
  • Báo cáo sản xuất ngày
  • Báo cáo công việc ngoài sản xuất
  • Báo cáo ngừng chuyển
  • Báo cáo sản xuất theo chuyền/công đoạn Báo cáo tổng hợp sản xuất theo LSX, theo tháng
  • Báo cáo nhân công tham gia sản xuất (ngày/tuần/tháng)
  • Báo cáo năng suất chuyền ( theo ngày/tháng) Báo cáo hiệu suất (OEE) chuyền, nhà máy
  • Báo cáo chất lượng sản xuất ....

PlanningManagement.png