Tính năng nổi bật

QUẢN LÝ VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ

Với hơn 15 năm xây dựng và phát triển hệ thống Văn Phòng Điện tử (LV surePortal). hệ thống đã được triển khai đến hàng trăm Doanh nghiệp với quy mô hàng nghìn nhân viên nhằm mục tiêu Xây dựng MỘT VĂN PHÒNG KHÔNG GIẤY TỜ, KHÔNG CHỜ TRÌNH KÝ, THÔNG TIN TRUYỀN ĐẠT XUYÊN SUỐT HAI CHIỀU GIỮA NHÂN VIÊN - LÃNH ĐẠO.

Hệ thống phần mềm văn phòng điện tử - Cổng thông tin điện tử điều hành nội bộ của Lạc Việt đã và đang là công cụ tốt nhất giúp doanh nghiệp xây dựng một môi trường làm việc năng động, hiệu quả trong thời đại Kỷ nguyên số & hội nhập kinh tế thế giới nhanh chóng. Chi tiết giải pháp vui lòng truy cập tại https://vanphongtructuyen.lacviet.vn/ .

EOffice Mmgt.png

Mô hình tổng quan của Văn phòng Điện tử surePortal https://vanphongtructuyen.lacviet.vn/ 

EOffice Mmgt-Customer.png

EOffice Mmgt-Customer1.png