Tính năng nổi bật

QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

Vợi hơn 20 năm phát triển sản phẩm và triển khai trên 500 doanh nghiệp trong và ngoài nước, từ quy mô vài trăm nhân viên lên đến hơn 10,000 nhân viên cho Doanh nghiệp, hệ thống Quản trị Nguồn Nhân lực được thiết kế theo mô hình quản trị hiện đại dựa trên công nghệ tiên tiến nhất hiện nay. 

Hệ thống được đánh giá là “cánh tay phải” đắc lực của Bộ phận quản trị nguồn nhân lực bởi những giá trị vượt bậc, gia tăng mức độ hài lòng và gắn kết từ nhân viên, quản trị và xây dựng nguồn nhân lực phát triển bền vững. Chi tiết sản phẩm truy cập tại: http://surehcs.com/

Humanresourcemanagement.png
Mô hình nghiệp vụ giải pháp http://surehcs.com/ cung cấp đến khách hàng
HRM-Roles.png
Mô hình http://surehcs.com/ theo vai trò người dùng-Là giải pháp duy nhất trên thị trường đáp ứng đầy đủ nhu cầu quản trị tại Bộ phận Quản trị Nguồn Nhân lực về việc Quản lý vòng đời một nhân viên từ lúc là Người tìm việc-Ứng viên-Nhân viên