Tính năng nổi bật

QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

Phân hệ Quản lý Khách hàng (CRM và Call Center)​ của phần mềm quản trị doanh nghiệp SureERP giúp doanh nghiệp xây dựng và duy trì quan hệ chặt chẽ với khách hàng, đối tác dựa trên quy trình quản lý xuyên suốt, cơ sở dữ liệu đầy đủ, nhất quán, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng, tăng cường chất lượng dịch vụ.​​​​

  • Quản lý hoạt động kinh doanh: Phân hệ Quản lý CRM và Call Center trong  phần mềm SureERP cho phép ghi nhận, giám sát toàn bộ quá trình làm việc với từng khách hàng, giúp đánh giá được hiệu quả của từng nhân viên và của toàn bộ hoạt động bán hàng.
  • Quản lý các chiến dịch marketing: Phân hệ Quản lý CRM và Call Center​ của phần mềm quản trị doanh nghiệp SureERP cho phép xây dựng chiến dịch marketing qua nhiều hình thức khác nhau: email marketing, tele-marketing, hội nghị khách hàng…. cập nhật, theo dõi xuyên suốt quá trình thực hiện và đánh giá được hiệu quả (ROI) của từng chiến dịch.
  • Tổng đài dịch vụ khách hàng: Quản lý CRM tích hợp với tổng đài call center, cho phép nhân viên tổng đài truy vấn thông tin khách hàng, lịch sử giao dịch và sử dụng "từ điển kiến thức" giải đáp nhanh chóng những thắc mắc của của khách hàng, làm tăng mức độ hài lòng của khách hàng.
  • Dịch vụ trực tuyến: Phân hệ Quản lý CRM và Call Center cho phép khách hàng có thể truy cập online vào hệ thống CRM của SureERP thông qua các thiết bị cầm tay để đặt hàng, xem các thông tin về chính sách bán hàng, truy vấn lịch sử giao dịch và xem điểm, doanh số tích luỹ…

Quan-ly-CRM-va-Call-Center-SureERP.jpg

LỢI ÍCH:

  • Phân hệ Quản lý CRM và Call Center trong phần mềm SureERP giúp xây dựng được cơ sở dữ liệu khách hàng đầy đủ, nhất quán, dễ cập nhật , dễ sử dụng.
  • Ghi nhận toàn bộ quá trình làm việc với khách hàng, giúp đánh giá được hiệu quả của hoạt động bán hàng.
  • Phân hệ Quản lý CRM và Call Center​ kiểm soát chi phí và đánh giá được hiệu quả của từng chiến dịch marketing.
  • Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng thông qua tổng đài call center.
  • Phân hệ Quản lý CRM và Call Center​ tích hợp với hệ thống nhân sự để tính, lương, thuởng theo doanh số bán hàng hoặc theo KPI.​