BIỂU MẪU TÀI LIỆU

Sổ tay kế toán tháng 11/2020

SỔ TAY KẾ TOÁN THÁNG 11/2020

SỔ TAY KẾ TOÁN THÁNG 11_2020.png

Để tiện theo dõi hạn nộp tờ khai thuế, hóa đơn, tiền bảo hiểm bắt buộc và kinh phí công đoàn, những công việc kế toán cần làm trong tháng 11/2020 theo bảng dưới đây. 

TT

Công việc

Nội dung

1

Thông báo tình hình biến động lao động tháng 10/2020

- Thời hạn: Trước ngày 03/11/2020.

- Nội dung: Doanh nghiệp phải thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc về tình hình biến động lao động tháng 10/2020 (nếu có).

Lưu ý: Trường hợp giảm từ 50 lao động trở lên thì phải thông báo ngay với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời.

- Căn cứ: Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH.

2

Nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 10/2020

- Thời hạn: Chậm nhất là ngày 20/11/2020.

- Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp kê khai theo tháng.

- Nội dung: Nếu trong tháng 10/2020 mà tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập phát phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì phải nộp tờ khai thuế.

- Căn cứ: Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019.

3

Nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng 10/2020

- Thời hạn: Chậm nhất là ngày 20/11/2020.

- Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp kê khai theo tháng.

- Căn cứ: Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019.

4

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 10/2020

- Thời hạn: Hạn cuối là ngày 20/11/2020.

- Đối tượng: Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in; doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế.

- Nội dung: Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn kể cả trường hợp không sử dụng hóa đơn.

5

Đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tháng 11/2020

- Thời hạn: Hạn cuối là ngày 30/11/2020.

- Căn cứ: Khoản 1 Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH.

6

Trích nộp kinh phí công đoàn tháng 11/2020

- Thời hạn: Hạn cuối là ngày 30/11/2020 (nộp cùng thời điểm với nộp tiền bảo hiểm bắt buộc).

- Doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn vẫn phải nộp kinh phí công đoàn.


Theo nguồn Luật Việt Nam

Bài viết tham khảo: 

·         8 điều phải biết khi sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123

·         Những hành vi bị cấm trong lĩnh vực hóa đơn, chứng từ

·         Nghị định 125/2020/NĐ-CP xử phạt VPHC về thuế, hóa đơn