TIN TỨC TỪ LẠC VIỆT

Phần mềm quản trị doanh nghiệp SureERP - Phân hệ Giá thành

Phương pháp tính giá thành đa dạng, linh hoạt: Doanh nghiệp có thể sử dụng nhiều loại giá thành khác nhau trong chức năng quản lý giá thành sản phẩm của phần mềm SureERP:

  • Giá thành định mức
  • Giá thành sản xuất
  • Giá thành kế toán

Trong giá thành kế toán, SureERP cho phép sử dụng đầy đủ các phương pháp tính giá thành: Phương pháp hệ số, phương pháp tỷ lệ,  phương pháp phân bước (giá thành công đoạn)…

Tích hợp với phân hệ Quản lý sản xuất: Trong phân hệ tính giá thành của giải pháp SureERP, dữ liệu về thành phẩm nhập kho, bán thành phẩm công đoạn, sản phẩm dở dang được truy xuất trực tiếp từ phân hệ sản xuất, loại bỏ việc kiểm đếm, đánh giá dở dang vào cuối kỳ. Đồng thời, phân hệ Giá thành còn đảm bảo tính nhất quán giữa sản xuất và kế toán giá thành.

Phù hợp với thông lệ và triết lý quản lý giá thành của Việt Nam: Khi nói đến giá thành, đa số doanh nghiệp Việt Nam đều nghĩ ngay đến việc tập hợp, phân bổ chi phí và tính giá thành sản phẩm nhập kho vào cuối kỳ. SureERP vừa cho phép quản lý được giá thành sản xuất như các phần mềm ERP khác, vừa tính được giá thành kế toán phục vụ cho đa số nhu cầu của doanh nghiệp Việt Nam.LỢI ÍCH:

  • Phân hệ Giá thành của phần mềm SureERP cho phép tính toán giá thành của các sản phẩm, bán thành phẩm một cách nhanh chóng, chính xác chỉ bằng một thao tác đơn giản.
  • Giảm thiểu áp lực và thời gian cho nhân viên vào cuối mỗi kỳ kế toán.
  • SureERP cho phép phân tính tỷ trọng của từng khoản mục chi phí cấu thành nên sản phẩm.
  • Xác định được tỷ trọng chi phí sản phẩm hỏng trong tổng giá thành.
  • Phân hệ Giá thành trong phần mềm Lạc Việt SureERP cho phép so sánh biến động giá thành của sản phẩm theo thời gian và chi tiết đến từng khoản mục phí.
  • Phân hệ tính giá thành tích hợp hoàn toàn với phận hệ kế toán vả phân hệ quản lý sản xuất.