QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Phần mềm quản trị doanh nghiệp SureERP - Phân hệ Báo cáo Phân tích

Khả năng tự tạo báo cáo và phân tích số liệu: Phân hệ Báo cáo phân tích của SureERP cung cấp sẵn kho dữ liệu theo từng loại nghiệp vụ (cube) : bán hàng, chi phí, sản xuất, tồn kho, tài chính, CRM…. Cho phép người dùng có thể tự tạo báo cáo bằng nhiều hình thức khác nhau: vẽ biểu đồ, xây dựng các chỉ số, tạo bảng dữ liệu, hoặc kết xuất dữ liệu ra pivot table của Excel để mô phỏng dữ liệu  bằng thao tác kéo-thả đơn giản.

Khả năng đào sâu số liệu: Tính năng "drill-down" dữ liệu từ tổng hợp đến chi tiết của phân hệ Báo cáo phân tích SureERP BI giúp người dùng kiểm tra nhanh dữ liệuđào sâu thông tin một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Phân quyền chặt chẽ: Mỗi biểu đồ, báo cáo trong Phân hệ Báo cáo phân tích BI của SureERP đều được phân quyền chi tiết đến từng người dùng và từng vai trò chức năng. Ngoài ra, dữ liệu chi tiết cũng được phân quyền đến trường (columns) và đến vùng dữ liệu (records).

Kho báo cáo, biểu đồ đa dạng: Tích luỹ kinh nghiệm từ nhiều khách hàng trong nhiều lĩnh vực, Báo cáo phân tích SureERP BI cung cấp sẵn hơn 100 biểu đồ chuẩn cho các vùng quy trình khác nhau, để doanh nghiệp có thể tham khảo, lựa chọn và áp dụng ngay vào công tác điều hành của mình


LỢI ÍCH:

  • Phân hệ Báo cáo phân tích BI của giải pháp SureERP cung cấp báo cáo dưới dạng biểu đồ, trực quan, cô đọng.
  • Cung cấp thông tin đa chiều, đào sâu từ tổng hợp đến chi tiết.
  • Người dùng có thể tự tạo báo cáo, biểu đồ theo ý muốn một cách dễ dàng dựa trên “kho” dữ liệu sẵn có của SureERP.
  • Tận dụng được kho báo cáo sẵn có trong SureERP, giúp người dùng học hỏi kinh nghiệm từ các doanh nghiệp cùng nghành, cùng lĩnh vực.
  • Phân hệ Báo cáo phân tích SureERP dựa trên công nghệ BI cho phép truy xuất dữ liệu theo thời gian thực (real-time).