TIN TỨC TỪ LẠC VIỆT

Phân hệ Nhân sự - Tiền lương

Phân hệ Nhân sự - Tiền lương của phần mềm quản trị doanh nghiệp SureERP​ giúp quản trị toàn diện, hiệu quả nguồn nhân lực của doanh nghiệp.

 • Nghiệp vụ quản trị nhân sự chuyên sâu: Đúc kết kinh nghiệm từ hơn 100 công ty trong nhiều lĩnh vực khác nhau, phân hệ Nhân sự - Tiền lương của phần mềm SureERP cung cấp toàn bộ tính năng quản lý nhân sự chuyên sâu, bao quát tất cả các nghiệp vụ nhân sự: hồ sơ nhân viên, chấm công, tính lương, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, quản lý năng lực, quản lý năng suất, bảo hiểm... Ngoài ra, phân hệ Nhân sự - Tiền lương của SureERP còn bổ sung trang thông tin nhân sự, cho phép từng nhân viên tự cập nhật hồ sơ cá nhân, truy vấn các thông tin, đăng ký phép...
 • Phương pháp tính lương đa dạng, linh hoạt: Phân hệ Quản lý tiền lương trong SureERP hỗ trợ nhiều phương pháp tính lương khác nhau: lương thời gian, lương sản phẩm, lương khoán, lương năng suất, lương theo tổng quỹ lương… hoặc kết hợp đồng thời nhiều phương pháp khác nhau, và áp dụng linh hoạt cho từng bộ phận, phòng ban khác nhau trong doanh nghiệp.
 • Phù hợp với các quy định và chính sách của Việt Nam: Phân hệ Nhân sự - Tiền lương trong SureERP cung cấp đầy đủ các báo cáo phù hợp với quy định của nhà nước về chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp... và luôn cập nhật kịp thời các quy định mới của nhà nước. 

Nhan-su-tien-luong-SureERP.png

Mô hình phân hệ Nhân sự - Tiền lương (HCM)

LỢI ÍCH:

 • Phân hệ Nhân sự - Tiền lương của phần mềm SureERP có cơ cấu tổ chức đa cấp.
 • Quản lý hồ sơ công việc (Job Description).
 • Quản lý hồ sơ nhân viên đầy đủ.
 • Giải pháp SureERP tính lương nhanh chóng, chính xác. Gỡ bỏ gánh nặng cho nhân viên tính lương vào cuối tháng.
 • Tìm kiếm ứng viên nhanh chóng, đúng người, đúng việc dựa trên việc so sánh yêu cầu công việc và hồ sơ năng lực của ứng viên.
 • Phân hệ Nhân sự - Tiền lương trong SureERP cho phép đề xuất nhân viên tham gia đạo tạo dựa vào yêu cầu công việc năng lực hiện tại của nhân viên.
 • Đánh giá nhân viên dựa trên năng lực và năng suất.
 • Phân hệ Nhân sự - Tiền lương của phần mềm Lạc Việt SureERP tích hợp hoàn toàn với các phân hệ khác: sản xuất, bán hàng, kế toán...