BIỂU MẪU TÀI LIỆU

Lịch nộp tờ khai thuế 06 tháng cuối năm 2020

Để nắm bắt được thời hạn thực hiện các công việc về thuế trong doanh nghiệp. Sau đây là lịch nộp tờ khai thuế 06 tháng cuối năm 2020 của doanh nghiệp:

lich nop to khai thue 06 thang cuoi nam 2020 1.png

Theo nguồn: phaplykhoinghiep


Bài viết tham khảo: