BIỂU MẪU TÀI LIỆU

13 biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt giữa Việt Nam và các nước, vùng lãnh thổ trên TG

Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt là loại thuế suất áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu trong quan hệ thương mại với Việt Nam

13 bieu thue nhap khau uu dai dac biet giua Viet Nam và cac nuoc, vung lanh tho TG.png

STT

Viết tắt

Chi tiết

Quy định

1

ACFTA

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của VIỆT NAM để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - TRUNG QUỐC giai đoạn 2018 – 2022

Nghị định 153/2017/NĐ-CP

2

ATIGA

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của VIỆT NAM để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2018 – 2022

Nghị định 156/2017/NĐ-CP

3

AANZFTA

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của VIỆT NAM để thực hiện Hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - ÔT-XTRÂY-LIA - NIU DI-LÂN giai đoạn 2018 – 2022

Nghị định 158/2017/NĐ-CP

4

AIFTA

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của VIỆT NAM để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - ẤN ĐỘ giai đoạn 2018 – 2022

Nghị định 159/2017/NĐ-CP

5

VJEPA

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của VIỆT NAM để thực hiện hiệp định giữa CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ NHẬT BẢN về đối tác kinh tế giai đoạn 2018 – 2023

Nghị định 155/2017/NĐ-CP

6

AJCEP

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của VIỆT NAM để thực hiện hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - NHẬT BẢN giai đoạn 2018 – 2023

Nghị định 160/2017/NĐ-CP

7

AKFTA

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của VIỆT NAM để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - HÀN QUỐC giai đoạn 2018 – 2022

Nghị định 157/2017/NĐ-CP

8

VKFTA

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của VIỆT NAM để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do VIỆT NAM - HÀN QUỐC giai đoạn 2018 - 2022

Nghị định 149/2017/NĐ-CP

9

VCFTA

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của VIỆT NAM để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa VIỆT NAM và CHI LÊ giai đoạn 2018 - 2022

Nghị định 154/2017/NĐ-CP

10

CPTPP

Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

Nghị định 57/2019/NĐ-CP

11

VN-EAEU FTA

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của VIỆT NAM để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa một bên là NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM và bên kia là LIÊN MINH KINH TẾ Á - ÂU VÀ CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN giai đoạn 2018 – 2022

Nghị định 150/2017/NĐ-CP

12

AHKFTA

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc giai đoạn 2019 - 2022

Nghị định 07/2020/NĐ-CP

13

 

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của VIỆT NAM để thực hiện hiệp định thương mại giữa chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba giai đoạn 2020 - 2023

Nghị định 39/2020/NĐ-CPTheo nguồn TVPL


Bài viết tham khảo:

    >> Nghị định 67/2020/NĐ-CP sửa đổi quy định kinh doanh hàng miễn thuế

    >> Áp dụng biểu thuế XK, NK ưu đãi mới từ ngày 10/7/2020