ERP Overview

TỔNG QUAN GIẢI PHÁP

TỔNG QUAN GIẢI PHÁP

Là một trong những giải pháp ERP hàng đầu tại Việt Nam qua 20 kinh nghiệm tích lũy, giải pháp quản lý tổng thể doanh nghiệp SureERP của Công ty CP Tin Học Lạc Việt đã được hơn 300 doanh nghiệp tin tưởng áp dụng và đánh giá cao bởi các tính năng quản lý ưu việt, giúp giải quyết hiệu quả mọi nhu cầu thực tế của doanh nghiệp với chi phí thấp.

Xem thêm